Výstavba dvou montovaných hal na základ ze ZB 30, plocha ze ZD Kost 10 cm, pro podnik Feralpi s.r.o., říjen 2018

Fotogalerie