Výstavba opěrné zdi z pískovce, Olovnice, Červen 2012

Fotogalerie